Trestné právo

Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo a kvalifikované právne zastupovanie aj v oblasti trestného práva a to ako obvineným zo spáchania akéhokoľvek trestného činu, tak aj poškodeným. Klientov plnohodnotne zastupujeme vo fáze pred začatím trestného stíhania, ďalej v rámci celého prípravného konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní (počas vyšetrovania), ako aj vo všetkých štádiách konania pred príslušnými súdmi, prejednávajúcimi trestnoprávnu agendu.

V prípade obhajoby obvinených v trestnom konaní vyhľadávame a zabezpečujeme dôkazy, svedčiace v prospech klienta, pričom taktiku obhajoby dôsledne a citlivo pripravujeme s ohľadom na individuálny skutkový a právny stav veci a osobitné potreby klienta. V prípade potreby spolupracujeme so znalcami z príslušných odvetví a odborov, vždy s cieľom dosiahnutia čo možno najlepšieho výsledku pre klienta.


Obhajoba obvineného vo všetkých štádiách trestného konania


Účasť na vyšetrovacích úkonoch


Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní a uplatňovanie jeho nárokov


Právne poradenstvo pri odškodňovaní obetí trestných činov


Zastupovanie v procese osvedčenia v skúšobnej dobe, podmienečného upustenia od výkonu trestu a pod.