Výzva súdu na vyčíslenie výšky trov konania

Rekodifikácia civilného procesného práva, ku ktorej došlo v právnom poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou ku dňu 01.06.2016, priniesla výrazné zmeny v oblasti všetkých druhov civilných súdnych konaní a to ako sporových, tak aj mimosporových a správnych. Aj keď odo dňa účinnosti nových procesných kódexov uplynul […]

Viac...

Možnosti obhajoby klienta v kolúznej väzbe

V uplynulých mesiacoch bol v printových a elektronických médiách čoraz častejšie skloňovaný pojem tzv. kolúznej väzby a to vo vzťahu k väzobným stíhaniam rôznych obvinených osôb, ktoré boli pomerne podrobne sledované zo strany ako odbornej, tak aj laickej verejnosti. Čo ale presne predstavuje trestnoprocesný zaisťovací […]

Viac...