Odmena advokáta

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v rozmanitom spektre právnych odvetví a v rôznych jazykoch, z čoho taktiež vyplýva, že služby našej kancelárie sú určené rôznym typom klientov.

V závislosti od individuálnych potrieb a predstáv klienta, charakteru, druhu, odbornej a časovej náročnosti a rozsahu právnych služieb, ponúkame našim klientom rôzne spôsoby odmeňovania a to v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Prioritou našej kancelárie je spokojnosť klientov s poskytnutými právnymi službami, ako aj s cenou, ktorú za právne služby zaplatia, pričom o cene a spôsobe odmeňovania sa s klientom dohodneme pred poskytovaním právnych služieb a pred uzatvorením dohody o poskytovaní právnych služieb tak, aby bol advokátsky honorár a spôsob jeho výpočtu pre klienta za každých okolností zrozumiteľný a predvídateľný.

Rozumieme a akceptujeme, že pre každého klienta je otázka odmeňovania jedným z kľúčových faktorov pri výbere advokáta, v dôsledku čoho spôsob honorovania našich služieb navrhujeme vždy s ohľadom na individuálne potreby klienta a povahu právnych služieb, o poskytovanie ktorých má klient záujem.

Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom využívame najmä spôsob odmeňovania vo forme hodinových sadzieb, tarifných odmien za jednotlivé úkony vo vopred dojednanej výške, projektových paušálov za určitý, vopred dojednaný objem právnych služieb, podielových odmien, ako aj prípadných kombinácii rôznych spôsobov odmeňovania.

Pri evidencii jednotlivých úkonov právnych služieb používame špecializovaný software, určený výlučne pre advokátske kancelárie, ktorý počas celého Vášho právneho zastúpenia pravidelne zabezpečuje prehľadnosť a kontrolu realizovaných a evidovaných úkonov.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s odmenou za služby našej kancelárie nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi predložíme individuálnu cenovú ponuku po zvážení vhodnosti konkrétneho spôsobu odmeňovania.