Obchodné právo

Obchodné-právo-korabova-lovich

V obchodnoprávnej oblasti poskytuje naša advokátska kancelária klientom komplexné právne poradenstvo a právne zastupovanie a to nie len v rámci korporátneho práva a práva obchodných spoločností, ale aj v obchodnoprávnych sporoch, v procese konkurzu, reštrukturalizácie a likvidácie spoločnosti a osobitne v rámci právnej ochrany klientov proti nekalosúťažnému konaniu.

Klientom poskytujeme odborné poradenstvo pri obchodných rokovaniach a v otázkach obchodného vedenia spoločností, ako aj pri uzatváraní obchodnoprávnych kontraktov a účasti na obchodných rokovaniach a to aj v medzinárodnom obchodnom styku, v závislosti od individuálnych potrieb a predstáv klienta, s cieľom dosiahnutia najpriaznivejšieho a najvýhodnejšieho podnikateľského, alebo korporátneho rozhodnutia klientov.


Vypracovanie a pripomienkovanie obchodných kontraktov


Zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch


Účasť na obchodných rokovaniach klienta


Právne poradenstvo v oblasti nekalej súťaže


Zakladanie obchodných spoločností a zmeny v spoločnostiach


Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, zastupovanie v konkurznom konaní


Právne poradenstvo v rámci vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi