Dopravné nehody

Právne služby v oblasti dopravných nehôd ponúka naša advokátska kancelária ako komplexný balík služieb od momentu vzniku dopravnej nehody medzi jej účastníkmi, cez zastupovanie v priestupkovom, alebo obhajobu v trestnom konaní v prípade, že sa vina na nehode kladie nášmu klientovi. V prípade poškodených z dopravnej nehody pomáhame klientom pri kvalifikovanom uplatnení a preukázaní nárokov na náhradu škody s cieľom dosiahnuť maximálne možné odškodnenie a to či už od tuzemského, alebo zahraničného zodpovednostného subjektu.

V rámci konaní o uplatnenie nárokov na náhradu škody dôsledne dohliadame na to, aby nedošlo k neoprávnenému kráteniu poistných plnení. Naša kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti dopravných nehôd s tzv. „cudzím prvkom“ a to aj v rámci súdnych sporov, vyžadujúcich si znalosť cudzieho práva. V našej praxi sme pomohli aj mnohým pozostalým po obetiach tragických dopravných nehôd úspešne uplatniť nároky na náhradu nemajetkovej ujmy.


Komplexné právne služby, súvisiace s účasťou na dopravnej nehode v tuzemsku, aj v zahraničí


Zastupovanie a obhajoba účastníkov dopravnej nehody v priestupkovom a trestnom konaní


Zastupovanie poškodených i pozostalých pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody vecnej, na zdraví, ako aj nemajetkovej ujmy, vzniknutej v dôsledku dopravnej nehody voči zodpovednostným subjektom


Právne služby pri krátení poistného plnenia zo strany zodpovednostných, ako aj havarijných  poisťovní


Právna pomoc v konaní o uplatňovanie regresných nárokov


Právne služby a zastupovanie v prípadoch nekvalitne poskytnutých služieb servisov pri uvedení poškodených motorových vozidiel do pôvodného stavu