Správne právo

Správne-právo-korabova-lovich

Naša advokátska kancelára poskytuje svojim klientom kvalifikované právne poradenstvo a právne zastupovanie vo verejnoprávnej oblasti a v procese administratívnoprávnych vzťahov s orgánmi verejnej správy. Klientov zastupujeme vo všetkých správnych konaniach, predovšetkým v rámci priestupkových konaní, v katastrálnom konaní, v konaniach pred daňovými a colnými úradmi, ako aj v konaní pred správnymi súdmi.

V našej praxi sme nadobudli rozsiahle skúsenosti pri zastupovaní klientov v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, ako aj pred orgánmi ochrany prírody a životného prostredia. Klientom poskytujeme vysoko špecializované a komplexné právne poradenstvo v súvislosti s vlastníctvom plavidiel a plávajúcich zariadení.


Zastupovanie klientov vo všetkých druhoch správneho konania (stavebné, priestupkové, daňové a pod.)


Vysoko špecializované a komplexné právne poradenstvo klientom v súvislosti s vlastníctvom plavidiel a plávajúcich zariadení


Poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia


Špecializované zastupovanie pred orgánmi ochrany prírody a životného prostredia


Zastupovanie klientov v rámci správneho súdnictva a pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov
"So službami advokátskej kancelárie KORABOVA & LOVICH počas zastupovania v mojom prípade napadnutia psom som bola veľmi spokojná, oceňujem profesionálny a zároveň empatický prístup timu AK k môjmu prípadu."
KORABOVA & LOVICH referencie - Mgr. Katarína S.